• Webdunia Deals
  1. मनोरंजन
  2. फनी जोक्स
  3. चुटकुले
  4. indori jokes
Written By

Mast joke : आइस क्रीम खरीदने के Indori तरीके

Mast joke : आइस क्रीम खरीदने के Indori तरीके - indori jokes
आइस क्रीम खरीदने के तरीके 
 
अमेरिकन - one butter scotch, two vannila, 
and one chocolate with nuts...
 
Indori - एक 5 वाली, दो 10 वाली, और दो परसों जो खाई थी वो,
 
 और एक ये भिया जो खा रहा है वो...